Novinka

Jaromír Kozák | Utajená Ježíšova svatba

Skutečný příběh svatby Ježíše Krista s Máří Magdalenou dle historických dokladů.  Číslované bibliofilní vydání s podpisem autora. 

299 stran, 2. vydání


  • Skladem
1 350 Kč
Kategorie: knihy, audio a video
 

Unikátní překlad a analýza textu "O Asenat" v esenském kódu pešer, který byl populární od starověku až do doby Karla IV.

Na podkladě starozákonního příběhu o Josefovi egyptském je vyprávěn příběh svatby Ježíše Krista s Máří Magdalenou, kterou začala Ježíšova pouť a vyučování apoštolů. Dále je zde objasněna otázka černé madony.

Knize přechází svazek Neznámé životy Ježíše Krista, první svazek Ježíšovy nauky o Světle, Knihy o IEOU a její druhý svazek, Pistis Sofia. Série pokračuje třísvazkovou knihou Ježíšova moudrost a další texty.